Make your own free website on Tripod.com
BuiltWithNOF
TARİHİ GELİŞİM
  • Gönen eski bir medeniyet beşiği olup M.Ö 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Ne zaman kurulduğu hakkında bir tarihi tespit bulunamamıştır. Tarihten sonraki devirleri araştıranların makale ve belgelerini ileride arz etmeye çalışacağız. Elimize geçen belgelerin birincisi: Gönen’in tarihini inceleyen arkeoloji asistanı Tahsin ÖZGÜÇ’ün yazmış olduğu “Ön Tarihte Isparta Ovası Kültürü ve Yeni Buluntular” makalesidir. Buna göre yeni buluntular M.Ö.2000’li yıllardan daha eski değildir. Sandıklı ovalarındaki Kusura Medeniyetinin Isparta ovasına yakınlığı ve ayni ovanın Ahatlı Beline girilebilecek tabii bir durumda bulunması bunu teyit eder. (Çünür ile Senirce arasında bir gedik ve bu gediğin batısında bir ahat ağacı varmış. Bu nedenle buraya Ahlatlı Gedik adını vermişlerdir) Çarkta yapıldığı bildirilen kırık saplı çanaklar ve çift kulplu vazolar bulunmaktadır.
  • Yortan mezarlığında çift kulplu vazo veya teknik biçim bakımından aynı mezarlığın diğer çömlek buluntularının çağına nazaran daha sonraki safhalara aittir. Ayrıca bu tipe giren Truva vazolarının çarkta yapılmış olması ve Biligen’in bulunduğu Yeni Vazo’nun da takriben ikinci truvanın son safhasına girmesi görüşümüzü kuvvetlendirmektedir.
  • Sandıklı ile Isparta, Dinar ve Eğirdir arasındaki bölgeler dağlıktır. Yalnız bu dağların arasındaki yer yer küçük ovalar vardır. Senirce gibi kazısı kısa süren ve bir tesadüfün esri olan Bozanönü istasyonu bir tarafa bırakılırsa bu ovada göl olduğundan araştırma yapılamamıştır. 32 senede bir çıkan memba suyu 7-8 senede yok olmakta imiş.1938 yılında çıkan bu su 1945 yılında kaybolmuştur. Gönen’lilerden avcılığa meraklı olan Veli ÇAVUŞ kayık yaptırarak bu gölde avlanmıştır.
  • Isparta ovasında bu güne kadar sistemli kazı araştırmaları yapılmamıştır .Senirce’nin Kusura’ya yani Afyon ve Sandıklı ovalarında kurulan kültürün büyük merkezine veyahut Pratohistorik yerleşmelere bu iki ovaya yakınlığı olacaktır. Kusura’nın ikinci yerleşme Katamislanbi’nin dediği gibi birincisinden başlayan Tetrici bir intikal veyahut tekabül eseridir. İkisi arasında bir kesilme veya yeni göçleri işaretleyen hiçbir belge yoktur. (Ün dergisi Sayı 86 Sayfa 45 den alınmıştır.)

[GÖNEN] [TARİH] [TARİHİ GELİŞİM] [TARİHİ ESERLER] [COĞRAFYA] [EĞİTİM] [KÜLTÜR] [DOĞAL GÜZELLİK] [GALERİ] [YUNUS EMRE] [LİNKLER] [FORUM]